"HEDEF SIFIR KAZA, SIFIR CEZA"

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

6331 Sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası” çerçevesinde, 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ” İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre işveren işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır.

İşverenler işlerinin tehlike durumlarına göre;
Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde A, B ve C sınıfı çalışan başına ayda en az 10 dakika,
Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde A ve B sınıfı çalışan başına ayda en az 20 dakika,
Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde A sınıfı çalışan başına ayda en az 40 dakika,
İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır. İş Güvenliği Uzmanlarımızın sunduğu hizmetler;

İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek,
İş yerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,
İş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.
Yıllık çalışma planı hazırlamak,
Eğitim planı hazırlamak,
İşverene iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
Risk değerlendirmesi yapmak,
Acil durum planı hazırlamak,
Sağlık ve güvenlik planı hazırlamak,
İç yönetmelik hazırlamak,
İş izni prosedürü hazırlamak,
Çalışma talimatları hazırlamak,
Önleyici faaliyet raporunun hazırlanması,
Patlamadan korunma dökümanı hazırlamak,
Parlayıcı patlayıcı yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
Parlayıcı patlayıcı yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak,
Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak,
Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,
Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,
Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek,
İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.