"HEDEF SIFIR KAZA, SIFIR CEZA"

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası çerçevesinde 20.07.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanan işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğe göre işveren işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

Diğer işyerlerinde;
Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika
Tehlikeli siniftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika. syen Hekimi bulundurmak zorundadır.
İşyen Hekimimizin sunduğu hizmetler;
Çok tehlikeli siniftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika
işverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması, işyerinin sağlık açısından resmi denetimlere hazır bulundurulması,
Poliklinik hizmeti verilmesi ve SGK tarafından ödenen reçetelerin işyerinde düzenlenebilmesi,
işe giriş muayenelerinin yapılması.
iş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalari,
Peryodik olarak yapılması gereken tahlillerin takibi, değerlendirilmesi ve tahlil sonuçlarının sağlık raporlarına işlenmesi, Sağlık ve hijyen ile ilgili kontrollerin yapılması, çalışanlara bu konu ile ilgili eğitimlerin verilmesi,
İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odalan, duş ve tuvaletlerin bakimi ve temizliği konusunda gerekli
kontrolleri yapmak iş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,
Yillik çalişma planı hazırlamak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.