"HEDEF SIFIR KAZA, SIFIR CEZA"

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

5331 Sayılı “iş Sağlığı ve Güvenliği Yasası” çerçevesinde, 18.06.2013 tanhinde Resmi Gazetede yayınlanan “Çalışanların iş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esaslan Hakkında Yönetmelik” e göre, işveren, personele iş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini

vermek zorundadır

sverenler, işlerinin tehlike durumlanna göre

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda bir defa en az 16 saat

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda bir defa en az 12 saat

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlennde 3 yılda bir defa en az 8 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini çalışanlarına vermek zorundadır

Kurumumuz işyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimlerini

vermektedir.

1. Genel Konular

Çalişma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

İşyeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık Konuları

Meslek hastalıklarının sebepleri,

Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

İlkyardım

3. Teknik Konular

Kimyasal, fiziksel ve ergonomik nisk etmenleri Elle kaldırma ve taşıma,

Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma is ekipmanlarının güvenli kullanımı,

Ekranlı araçlarla çalışma.

Elektrik, tehlikelen, riskleri ve onlemler,

iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

Güvenlik ve sağlık işaretleri,

Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

Iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

Tahliye ve kurtarma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.