"HEDEF SIFIR KAZA, SIFIR CEZA"

Yardımcı Sağlık Personeli Hizmetleri

6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası” çerçevesinde, 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” e göre; işveren, işyerinin tehlike sinifi ve çalışan sayısını dikkate alarak Diğer Sağlık Personeli bulundurmak zorundadır.

Diğer işyerlerinde;

Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika. Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlennde, çalışan başına ayda en az 15 dakika

Diğer Sağlık Personeli bulundurmak zorundadır. Alanında uzman olan Sağlık Personelimizin sunduğu bazı hizmetler,

iş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyen Hekimi talimatları

doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak, İşçilerin sağlık ve kayıtlarını işe giriş /periyodik muayene formlarına yazmak,

İşyeri hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sırasında hekime yardımcı olmak,

İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,

iscilerin sağlık eğitimlerinde görev almak.

 

İlk Yardım Eğitimi

ilk Yardım Mevzuati

İlk Yardım Yönetmeliği, işyeri çalışanlarının ilk yardım konusunda bilinçlendirilerek, kaza sonrası meydana gelebilecek sakatlık ve ölümlen azaltmak amacıyla, Sağlık Bakanlığınca çıkarılan, 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği, daha sonra revize edilmiş ve değişiklikle ilgili Yönetmelik, 18.03.2004 tanh ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yönetmelik kapsamında, ilk yardım eğitimi esasları, ilk yardım eğitim merkezlerinin açılış ve işleyiş kuralları, ilk yardım eğitimcisi ve eğitimci eğitmeni olmak için koşullar, işyeri çalışanlarından kaç kişinin ilk yardım eğitimi alması gerektiği, vb. hususlarla ilgili hükümler yer almaktadır

Temel/Standart İlk Yardım Eğitimi

Amaç

Toplumun zarar görebilirlik kapasitelerinin azaltılmasına katkıda bulunmak ve ilk yardım eğitimleri ile toplumun doğru bilgi, beceri ve müdahaleleri yapmalarını

sağlamaktır.

Hedef Kitle: (Başvuru)

Okuma yazma bilen 18 yaşını doldurmuş HERKES Gerekli katılım için istenen evraklar, 1 adet resim ve kimlik fotokopisi.

Süre:

Temel ilk yardım Eğitimi 16 saat

Standart İlk yardım Eğitimi 40 saat olarak uygulanır.

Bu eğitimi almak ne faydalar sağlayacaktır Işveren için sektörel anlamda yasal yükümlülüğü yerine getirmiş olacak olup,tüm uçuş personeli, ambulans şöförlen

için ise zorunlu kılınmıştır.

Ücret

İlk yardım Eğitimi ve Güncelleme/Yenileme eğitimlerine ilişkin eğitim ücretleri Bağlı bulunulan şehrin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. Her şehirde eğitim ücretlen değişmektedir.Gaziantep II Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan eğitim ücreti, Temel İlk Yardım Egitimi için 300,00 tl+Kdv dir.
Yenileme/Güncelleme egitimi için ise 150,00 +kdv dir. Temel/Standart İlk Yardım Yenileme Eğitimi

Amaç

Temel veya Standart İlk Yardım Eğitimi almış ve güncelleme zamanı gelmiş olan kişilerin bilgilerinin ve becerilerinin güncellenmesidir.

Hedef Kitle:

İlk yardımcı sertifikasi ve kimlik kartı olan, sertifika süresi dolmuş kişiler. (ilk yardimci sertifika ve kimlik kartları geçerlilik süresi 3 yıldır) Süre:

Ternel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi 8 saat Standar İlk Yardım Güncelleme Eğitimi 20 saat olarak uygulanır.

Faaliyetler

.İlk yardım eğitimci eğitimi almış gönüllü eğitimciler tarafından 2008 yılından itibaren ilk yardım güncelleme eğitimlen sürdürülmektedir.

İlk Yardım Eğitimci Eğitimi

Amaç:

İlk yardım eğitimi verecek olan eğiticilerin ilk yardım konusunda bilgi beceri tutum ve davranış değişikliği kazanarak ilk yardım eğitimlerini sürdürmektir.

Hedef Kitle: Sağlık personeli

Süre: 16 saat ilk yardım ve 24 saat Eğitim Becerileri

Faaliyetler

• Standardizasyon çalışması yapılarak uluslararası kriterlere uygun olarak Eğitimci Kaynak Kitap, Eğitimci Rehber ve Temel ilk yardım El Kitabı hazırlanmıştır.

Hazırlanan kitaplar aracılığı üye ve çalışanlara İlk yardım Eğitimci Eğitimi programi verilmiştir.

İlk Yardım Semineri

Amaç: Belirli bir konuda bilgi sahibi olmak isteyen kişi ya da kuruluşlara yönelik ilk yardımın önemini anlatmak amacıyla verilmektedir.

Süre: En az 1 saat

Faaliyetler: İlk Yardım Eğitimcileri tarafından binlerce kişiye İlk yardımın öneminin anlatıldığı seminer düzenlenmiştir ve düzenlenmeye devam edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.